1 класс – нет, 2 б класс (УМК ПНШ) – 6 чел, 3 класс – нет;  4а класс (УМК Школа России) – 2 чел,  4в класс (УМК ПНШ) – 1 чел; 4д класс (УМК ПНШ) – 1 чел;  5 класс – нет; 6а класс – 3 чел, 6в класс – 4 чел; 6б класс – 1 чел; 7 класс – 6 чел., 8б класс – 1 чел, 9 класс – 4 чел., 10 класс – нет, 11 класс – нет